Kapooclubwebboard

Kapooclubwebboard เป็น webboard ในการพูดคุยเกี่ยวกับร้านสปาเท่านั้น
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเที่ยว

Kapooclubwebboard ไม่สนับสนุนให้มีการค้าประเวณี การซื้อขายบริการทางเพศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากมีข้อความใดที่เข้าข่ายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ kapooclub@live.com

ติดตามรีวิวร้านสปาได้ที่นี่ คลิก